Duyurular
Fakültemiz Öğretim Elemanlarının, 27.06.2018 tarih ve 30461 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği doğrultusunda, 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerine yönelik olarak 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren yapacakları söz konusu akademik teşvik başvurularının, http://atosis.gazi.edu.tr/ adresinde yer alan Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetimi Sistemi (ATÖSİS) üzerinden kadrolarının bulunduğu anabilim dalı bünyesinde oluşturulan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna elektronik ortamda yapılması gerekmektedir.
Akademik faaliyetlere yönelik kanıtlayıcı belgeler başvuru aşamasında ATÖSİS Sistemine yüklenecek olup, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna yalnızca aşağıdaki belgeler imzalı olarak teslim edilecektir.

· YÖKSİS Başvuru Formu
· ATÖSİS Araştırmacı Başvuru ve Beyan Formu

 

2020 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Takvimi