Bölüm Başkanları
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Başkanı Antrenörlük Eğitimi Bölümü Başkanı

Prof.Dr.Halil ibrahim CİCİOĞLU

Prof.Dr.Ömer ŞENEL

Spor Yöneticiliği Bölümü Başkanı Rekreasyon Bölümü Başkanı

Prof.Dr.Ahmet Azmi YETİM

Prof.Dr. Suat KARAKÜÇÜK