Duyurular

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 31.03.2020 tarihli toplantısında yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olan öğrencilerin talep etmeleri halinde, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında kayıtlarının dondurulmasına (izinli sayılmasına) ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına karar verilmiştir.

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında ders kaydı yapmış ancak uzaktan öğretime devam etme imkânı bulamadığı için derslere devam edemeyen önlisans/ lisans/ lisansüstü düzeyde kayıtlı olan ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında kayıt dondurmak (izinli sayılmak) isteyen öğrencilerimiz;

* 06.04.2020 - 17.04.2020 tarihleri arasında

* Öğrenci Bilgi Sistemi’nde (https://ogrenci.gazi.edu.tr/ogrenci/) yer alan COVID-19 Kayıt Dondurma modülünden başvuru    yapabilir,

* Başvuru sonuçlarını yine aynı modülden takip edebilirler.

 

İlgili Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı, yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin pandemi dolayısıyla olası mağduriyetlerinin giderilmesi için alındığından 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında ders kaydı yapmayan öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

Lisansüstü eğitimi tez aşamasında bulunan öğrencilerimizin kayıt dondurma (izinli sayılma) talepleri; tezlerinin konu, nitelik ve mahiyeti göz önünde tutularak ve tez danışmanlarının uygun görüşüyle Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanacaktır.

 

Lisansüstü eğitimi tez aşamasında bulunan öğrencilerimizin kayıt dondurma (izinli sayılma) başvuruları dışındaki başvurular, öğrencinin kayıtlı olduğu akademik birim tarafından incelenerek karara bağlanacaktır.

 

Hatırlatma: Söz konusu karar uyarınca 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında kayıt donduran öğrencilerimizin, bu yarıyıl başından itibaren aldıkları tüm dersleri, açıldığı ilk yarıyılda yeniden almaları gerektiği ve bu nedenle öğrenim sürelerinin uzayacağı hususunu önemle hatırlatmak isteriz.