Değerler ve Hedefler - Spor Bilimleri Fakültesi
Değerler ve Hedefler

Değerlerimiz;

- Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık

- Hak ve sorumlulukların eşit bir şekilde paylaşılması

- Sevgi, saygı ve dayanışma kültürüne sahip dürüst ve şeffaf yönetim anlayışı

- Yüksek ahlaki ve insani değerleri benimseme

- Sporu; sağlık, dostluk, kardeşlik gibi değerlerin aracı olarak görme

- Araştırmayı, sorgulamayı ve tartışmayı esas alan bilimsellik

- Çevreye, doğaya, kaynaklara ve topluma karşı sorumluluk

Hedeflerimiz;

Eğitim ve Öğretim Hedefleri:

a) Fakültemizde 4 bölüm yer almaktadır. Her bölümün ortak hedefi Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı yetenekli, yenilikçi, özgüveni yüksek öğrenci yetiştirmek ve bunları topluma kazandırmaktır. Amaç mezun olan öğrencilerimizin Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı birimlerin dışında diğer kurum ve kuruluşlarda da en iyi eğitimi vermesini sağlamaktır. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü ve Rekreasyon Bölümü olmak üzere dört bölümde eğitim verilmektedir.

Fakültenin eğitim ekibinde toplam 70 eğitimci görev almaktadır. Bölüm derslerini alanında kendilerini yetiştirmiş nitelikli öğretim elemanı tarafından verilmektedir. Hedef bu sayıyı arttırarak etik ve akademik değerlere bağlı öğretim elemanı yetiştirmek ve eğitim alanını genişletmektir.

b)Her yıl dönem başında ders içeriklerinin değerlendirilmesi, gözden geçirilmesi ve varsa eğitim programına yeni derslerin eklenmesi için oluşturulan komisyonla güncellenme yapılır. Her bölümün başkanı ve öğretim elemanları bu konuda komisyon oluşturarak alınan kararları dekanlığımıza bildirir.

c)Yabancı dil eğitimin günümüzdeki önemi ciddiye alınarak her bölümde en az bir dönem yabancı dil eğitimi zorunlu ders olarak görülmektedir. Hedef yabancı dil eğitim saatlerini arttırarak kaliteli öğrenci yetiştirmektir. Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.

d)Her bölümdeki staj uygulaması farklıdır. Öğrencilerin bulunduğu alanda kendisini yetiştirebilmesi için son sınıfta staj, proje, tez alanında eğitim görmektedir. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencileri okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersi adı altında M.E.B’na bağlı okullarda iki dönem staj görmektedir. Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri spor kulüplerine giderek staj yapmaktadırlar.

Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencileri ise spor federasyonlarında staj yapmaktadırlar. Rekreasyon Bölümünde ise çeşitli kurum ve kuruluşlarda staj yapmaktadırlar.

 

Bilimsel Araştırma Hedefleri:

Fakültemizin en önemli hedefleri bilimsel çalışma alanında gelişmesini sağlamaktır.

  • Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısının arttırılması,
  • Yurt dışı bilimsel yayın sayısının ve niteliğinin arttırılması,
  • Bilimsel yayın projesine destek sağlanması,
  • Akademik elemanların yabancı dil seviyelerinin geliştirmeleri konusunda çözümler aramak,
  • Uluslararası kongrelere katılımın sağlanması,
  • Antrenör gelişim seminerlerinin düzenlenmesi,
  • Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dallarını içerisine alan bir ulusal sempozyum düzenlenmesi,

Bu hedefler görevimiz arasındadır. Bu konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.

 

 

Alt Yapı Geliştirme Hedefleri:

Fakültemiz öğrencilerine eğitim alanlarına yönelik fiziki koşulları ve ortamları sağlamak hedeflerimiz arasındadır. Fakültemiz bünyesinde; Öğrencilerin ders ve bilimsel amaçlı faydalanacağı bilgisayar odası, iki adet teknolojik donanımlı laboratuvar, 15 adet teknolojik donanımlı derslik bulunmaktadır. Bunun yanında; 10 adet spor salonu öğrencilere hizmet vermektedir. Öğrencilerimizin aktif halde katıldığı spor kulüpleri, Fakülte içinde ve dışında fiziki ve görsel alanların yenilenmesi (yol, peyzaj, ağaçlandırma) gibi çalışmalar devam etmektedir.

 

Çevre ve Sosyal Sorumluluk Hedefleri:

Çalışanların ve öğrencilerin çevreye duyarlı sorumlu hale getirilmesi, Temizlik ve geri dönüşüm konusunda yapılan yardımlaşmanın arttırılması, Ağaçlandırma çalışmaların arttırılması, Öğrencilerimizin doğa ve çevre kulüplerine katılımını yükselterek, ilimizde yapılmakta ve yapılacak olan tüm sportif faaliyetlerin içerisinde yer alan bilgi deneyim ve imkânlarıyla yol gösteren, kent konseyi vb. kurumlar içerisinde sağlıklı bir toplumun oluşması için projeler üreterek uygulanmaya konulmasını sağlanması gibi faaliyetlerde bulunmak hedeflerimizin arasındadır