Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği A.B.D. - Doktora Programı

 1. DÖNEM

 • Beden Eğitimi ve Spora Sosyolojik Yaklaşım
 • Türk Milli Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim Yapısı
 • Olimpik Hareket, Tarihi, Felsefesi ve Geleceği
 • Çocuk ve Gençlerde Temel Antrenman Prensipleri
 • Beden Eğitimi ve Sporun Felsefesi
 • Beden Eğitimi ve Sporda Liderlik
 • Cumhuriyet Döneminde Beden Eğitimi ve Spor
Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde beden eğitimi ve sporun çeşitli yönleriyle incelenmesi amaçlanmıştır. Derste; Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde beden eğitimi ve sporun; ekonomik, politik, kurumlaşma, örgütlenme, sistem ve programlar, yayınlar, kongreler, şûralar, beden eğitimi ve spor eğitimcisi yetiştirilmesinin gelişim süreci yönleriyle, Atatürk’ün beden eğitimi ve spor düşüncesinin değerlendirilmesi işlenecektir.
 • Sporda Yetenek Araştırma-Geliştirme
 • Eğitim Dersi


II.DÖNEM

 • Beden Eğitimi ve Sporda Hareketin Yapısal Analizi
 • Beden Eğitimi ve Sporda Toplam Kalite Yönetimi
 • Beden Eğitimi ve Sporda Sağlık Sorunları:Korunma ve Rehabilitasyon
 • Türk Beden Eğitimi ve Spor Sisteminin Analizi ve Uluslararası Karşılaştırmalar
 • Beden Eğitimi ve Sporda Hizmetiçi Eğitim
 • Popüler Kültür ve Spor
Popüler kültür ve sporun çeşitli görünümleriyle incelenmesi amaçlanmıştır. Derste;

Popüler,Kültür Ve Popüler Kültür Kavramları, Kitle Kültürü Ve Kültürel Çoğulculuk, Halk Kültürü Ve Popüler Kültür, Kültür, Toplum Ve İdeoloji, Kültür, Sınıf Ve Güç İlişkileri, Popüler Kültür Ve Modern Toplum, Mit Ve Spor, Geçmişten Günümüze Popüler Sporların Tarihsel Gelişimi, Popüler Spor Kültürü Ve Yerel Spor Kültürünün Etkileşimleri, Sportif Festivallerin Kültürel Boyutları, Popüler Spor Kültürünün Görünümleri, Popüler Kültür Ve Beden Kültürü Medya Ve Spor, Endüstrileşme Ve Spor, Ticarileşme Ve Spor, Reklam Ve Spor, Sponsorluk Ve Spor, Futbol ve Basketbol gibi sporların popülerleşmesi işlenecektir.

 • Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi
 • Okul Öncesi ve İlköğretimde Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi
 • Eğitim Dersi

 

AKTS Ders içeriklerini görmek için tıklayınız.