İdari Personel - Spor Bilimleri Fakültesi
İdari Personel
BİRİMİ
ADI SOYADI
ÜNVANI
TELEFON
Dekan Sekreterliği
Tülay MUTLU
Bilgisayar İşletmeni
202 35 01
Dekan Yardımcısı Sekreterliği
Neslihan CONKOĞLU
Şef
202 35 05
Fakülte Sekreterliği
 
 
202 35 01
Satın Alma
Enis SELÇUK
Bilgisayar İşletmeni
202 35 23
Taşınır Kayıt Ali  AKDOĞAN Bilgisayar İşletmeni 202 39 75

Tahakkuk

Ali TAŞDEMİR
Ertugrul BİLGİT
Şef
Şef
202 35 24
Personel İşleri
Meral SELÇUK
Emel Seda METİN
V.H.K.İ
Bilgisayar İşletmeni
202 36 26
202 36 12
Öğrenci İşleri
Ahmet COŞKUN

Ayhan OKUYUCU

Rafet GENCER
V.H.K.İ

V.H.K.İ

Bilgisayar İşletmeni
202 35 29

202 36 29

202 35 28
Bilgi İşlem
Muharrem KARTAL
Bilgisayar İşletmeni
202 36 42
Gelen-Giden Evrak
Tevfik KAYMAKÇI
Bilgisayar İşletmeni
202 35 21
Santral
Ertan ÇİMEN
V.H.K.İ
202 35 00
Teknik Servis
Mustafa ERDOĞMUŞ
Teknisyen
202 36 00
Yazı İşleri     202 3512
Yardımcı Hizmetler
Mustafa ÜNAL
Hizmetli
202 36 00
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Sekreterliği
Bülent TOLUNBÜKE
Teknisyen
202 35 33
Antrenörlük Eğitimi Bölüm Sekreterliği
Mesut ÜNLÜ
V.H.K.İ
202 35 66
Spor Yöneticiliği Bölüm Sekreterliği
Bekir DELİBAŞ
Memur
202 35 97
Rekreasyon Bölüm Sekreterliği
Ferit ÖZDEM
V.H.K.İ
202 36 35
Okuma Salonu
Emine ÇELİKKOL
Sami ÇOBANOĞLU
Memur
Hastabakıcı
202 36 01
Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu
Altan ARICI
Memur
202 36 91
Çok Amaçlı Spor Salonu I
Metin YILDIRIR
Kaloriferci
202 36 46
Fizyoloji Laboratuvarı
Osman GENÇ
Şef
202 36 02
İç Hizmetler
Ali  AKDOĞAN
Bilgisayar İşletmeni
202 39 74