İdari Personel
BİRİMİ
ADI SOYADI
ÜNVANI
TELEFON
Dekan Sekreterliği
Tülay ERMİŞ
Bilgisayar İşletmeni
202 35 01
Dekan Yardımcısı Sekreterliği
Emel Seda METİN
Bilgisayar İşletmeni
202 35 05
Fakülte Sekreterliği
Meral SELÇUK
V.H.K.İ
202 35 15
Satın Alma-Ayniyat Taşınır
Mehmet ÖNDER
Şef
202 35 23
Tahakkuk
Ali TAŞDEMİR
Ali AKDOĞAN
Şef
Bilgisayar İşletmeni
202 35 24
202 35 24
Personel İşleri
Nuran KARATAŞ
Rafet GENCER
V.H.K.İ
Bilgisayar İşletmeni
202 35 12
202 35 12
Öğrenci İşleri
Ahmet COŞKUN
Enis SELÇUK
V.H.K.İ
Bilgisayar İşletmeni
202 35 29
202 35 28
Bilgi İşlem
Muharrem KARTAL
Bilgisayar İşletmeni
202 36 42
Gelen-Giden Evrak
Tevfik KAYMAKÇI
Bilgisayar İşletmeni
202 35 21
Santral
Ertan ÇİMEN
V.H.K.İ
202 35 00
Genel İdari Hizmetler
Mustafa ERDOĞMUŞ
Teknisyen
202 36 00
Yardımcı Hizmetler
Mustafa ÜNAL
Hizmetli
202 36 00
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Sekreterliği
Bülent TOLUNBÜKE
Teknisyen
202 35 33
Antrenörlük Eğitimi Bölüm Sekreterliği
Vedat GÜMÜŞ
V.H.K.İ
202 35 66
Spor Yöneticiliği Bölüm Sekreterliği
Bekir DELİBAŞ
Hizmetli
202 35 97
Rekreasyon Bölüm Sekreterliği
Tuncer YILDIZ
V.H.K.İ
202 36 35
Okuma Salonu
Ertuğrul BİLGİT
Neslihan CONKOĞLU
Şef
Şef
202 36 01
202 36 26
Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu
Altan ARICI
Memur
202 36 91
Çok Amaçlı Spor Salonu I
Metin YILDIRIR
Kaloriferci
202 36 46
Fizyoloji Laboratuvarı
Osman GENÇ
Şef
202 36 02
Biomekanik Laboratuvarı
Mesut ÜNLÜ
Memur
202 35 22
 
Cem AYHAN
Şube Müdürü
 
 
Ramazan ÇİFTÇİ
Şef
 
 
Erdoğan CÖMERT
Bilgisayar İşletmeni
 
 
Sami ÇOBAN
Hizmetli
 
 
Ferit ÖZDEM
Bilgisayar İşletmeni
 
 
Ayhan OKUYUCU
V.H.K.İ