İş Akış Şemaları - Spor Bilimleri Fakültesi
İş Akış Şemaları

001-Evrak Kayıt - Gelen Evrak İş Akış Şeması

002-Evrak Kayıt-Giden Evrak İş Akış Şeması

003-Bölüm Başkanlığı-Ders Telafisi İş Akış Şeması

004-Taşınır Kayıt Birimi-Yıl Sonu Sayım İş Akış Şeması

005-Maaş Tahakkuk-Maaş İşlemleri İş Akış Şeması

006-Personel İşleri-Mal Bildirimi İş Akış Şeması

007-Personel İşleri-İzin İşlemleri İş Akış Şeması

008-Personel İşleri-Yıllık İzin İşlemleri İş Akış Şeması

009-Personel İşleri-Yurtdışı İzin İş Akış Şeması

010-Satınalma Birimi-Doğrudan Temin ile Mal Alımları İşlemleri İş Akış Şeması

011-Taşınır Kayıt Birimi-Taşınır Kayıt Talep Karşılama İşlemleri İş Akış Şeması

012-Taşınır Kayıt Birimi-Mal Teslim Alma İş Akış Şeması

013-Personel İşleri-İşe Başlama İşten Ayrılma İş Akış Şeması

014-Fakülte Sekreteri Onay İş Akış Şeması

015-Personel İşleri-Başka Birimde Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması

016-Maaş Tahakkuk-Bütçe Hazırlama Alt Süreci İş Akış Şeması

017-Dekan Yardımcısı-Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Alt Süreci Akış Şeması

018-Bölüm Başkanlığı-Ders Planlarının ve İçeriklerinin Güncellenmesi Alt Süreci Akış Şeması

019-Bölüm Başkanlığı-Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması Alt Süreci Akış Şeması

020-Personel İşleri-Mazeret İzni İş Akış Şeması

021-Öğrenci İşleri-Mazeret Sınavı Alt Süreci Akış Şeması

022-Satınalma Birimi-Muayene Komisyonu Alt Süreci Akış Şeması

023-Bölüm Başkanlığı-Öğrenci Burs Alt Süreci Akış Şeması

024-Bölüm Başkanlığı-Öğrenci Danışmanlık Alt Süreci Akış Şeması

025-Özel Kalem-Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi Akış Şeması

026-Maaş Tahakkuk-Personel Yolluk İşlemleri Alt Süreç İş Akış Şeması

027-Fakülte Sekreterliği Yazı İşleri-Resmi Yazışmalar İş Akış Şeması

028-Dekan Yardımcısı-Sınav Programlarının Hazırlanması İş Akış Şeması

029-Öğrenci İşleri-Sınavlara İtiraz Alt Süreci İş Akış Şeması

030-Maaş Tahakkuk-Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Ödeme Alt Süreci İş Akış Şeması

031-Öğrenci İşleri-Öğrenci Disiplin Soruşturması İş Akış Şeması

032-Öğrenci İşleri-Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akış Şeması

033-Personel İşleri-Öğretim Yardımcıları Görev Süresi Uzatımı Alt Süreç İş Akış Şeması

034-Personel İşleri-Araştırma Görevlisi ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması

035-Taşınır Kayıt Birimi-Tüketim Malzemeleri Karşılama Alt Süreci Akış İş Şeması

036-Fakülte Sekreterliği Yazı İşleri-Fakülte Kurulu İş Akış Şeması

037-Fakülte Sekreterliği Yazı İşleri-Fakülte Yönetim Kurulu İş Akış Şeması

038-Dekan Yardımcısı-31 Maddeye Göre Görevlendirme İş Akış Şeması

039-Personel İşleri-35 Maddeye Göre Görevlendirme İş Akış Şeması

040-Personel İşleri-39 Maddeye Göre Görevlendirme İş Akış Şeması

041-40b ye Göre Görevlendirme İş Akış Şeması

042-Taşınır Kayıt Yetkilisi-Taşınır Giriş-Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması

043-Taşınır Kayıt Yetkilisi-Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi İş Akış Şeması

044-Taşınır Kayıt Yetkilisi-Taşınırların Kaydı İş Akış Şeması

045-Personel İşleri-Yardımcı Doçent Atama İş Akış Şeması