Kurul ve Komisyonlar

FAKÜLTE KURULU
Prof. Dr. Latif AYDOS (Dekan)  
Prof. Dr. H. İbrahim CİCİOĞLU (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği)  
Prof. Dr. Ömer ŞENEL (Antrenörlük Eğitimi)  
Prof. Dr. A. Azmi YETİM (Spor Yöneticiliği)  
Prof. Dr. Suat KARAKÜÇÜK (Rekreasyon)  
Prof. Dr. Erdal ZORBA (Rekreasyon)  
Prof. Dr. Mehmet GÜÇLÜ (Rekreasyon)  
Prof. Dr. Metin KAYA (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği)  
Doç. Dr. Serdar ELER (Antrenörlük Eğitimi)  
Doç. Dr. Özlem ORHAN (Antrenörlük Eğitimi)  
Dr. Öğr. Üyesi İ. Fatih YENEL (Spor Yöneticiliği)  
     
     
YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. Latif AYDOS (Dekan)  
Prof. Dr. Suat KARAKÜÇÜK (Rekreasyon)  
Prof. Dr. Ömer ŞENEL (Antrenörlük Eğitimi)  
Prof. Dr. F.Filiz ÇOLAKOĞLU (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği)  
Doç. Dr. H.Ahmet PEKEL (Antrenörlük Eğitimi)  
Doç. Dr.Ulviye BİLGİN (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği)  
Dr. Öğr. Üyesi İ. Fatih YENEL (Spor Yöneticiliği)  
     
     
SENATO TEMSİLCİSİ
Prof. Dr. Ekrem Levent İLHAN (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği)