Misyon - Vizyon - Spor Bilimleri Fakültesi
Misyon - Vizyon

Misyon : Ülkemizde Beden eğitiminin gelişimde öncü, kökleri sağlam ve yetiştirdiği saygın eğitimcilerle ilim ve fikir adamlarıyla beden eğitimi ve spor alanında söz sahibi olan bir kurum hüviyetiyle, geçmişten getirdiği birikim ve gücünden yararlanarak geleceğin müreffeh Türkiye’sinin inşasında beden eğitimi ve sporun gelişmesinde, millî ve evrensel değerleri özümseyerek onları geliştirme yeterliliğinde olan, çağdaş düşünceli bireylerin yetiştirilmesini kendine görev edinmiştir.

Vizyon :  Araştırma ve eğitimde ulusal ve uluslararası düzeyde model bir kurum olmayı sürdürmek ve benimsenen misyon doğrultusunda alanında daima, çalışmalarıyla eğitim ve araştırma faaliyetleriyle tercih edilen bir kurum olmaktır.

Bu amaçla;

• Bilimsel saygınlığı ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan,

• Kendi alanında önder bireyler yetiştiren,

• Daima yenilikçi ve yaratıcı olan,

• Paydaşlarıyla daima işbirliği içinde olan bir yaklaşımla çalışmalarımızı yürütmeyi vizyon olarak benimsemekteyiz.