Misyon - Vizyon

Misyon;

Beden eğitimi ve spor alanının ilk eğitim kurumu olarak sahip olduğu sağlam köklerinden ve geçmişten getirdiği birikimden yararlanarak, ulusal ve evrensel değerleri benimseyen ve bu değerleri çağdaş bilimsel gelişmelerle destekleyerek kazandığı bilgi ve becereileri beden eğitimi ve spor alanına aktaracak önder bireyler yetiştirmek.  

Vizyon;

Bilime verdiği değerle, beden eğitimi spor alanında ulusal ve uluslararası düzeyde saygınlığı olan önder eğitim kurumu olmak.