Duyurular

Fakültemiz  vize sınavlarına mazereti nedeniyle giremeyen öğrenciler için mazeret sınav başvuruları, 7 Aralık - 11 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

Mazeret sınavına girme talebi olan öğrencilerimizin dilekçelerini, mazeretini kanıtlayan ekleri ile birlikte, belirtilen tarih aralığında sporbf@gazi.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Öğrencilerin talepleri, Fakülte Yönetim Kurulu’nca değerlendirilecek ve karara bağlanacaktır. Bu değerlendirme, “Gazi Üniversitesi Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi”ne göre yapılacaktır.