YÖK 5(I) Dersleri Tek Ders Sınavı Hakkında Duyuru - Spor Bilimleri Fakültesi
Duyurular

Mezuniyet için tek dersi kalan Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarında okuyan öğrencilerden, söz konusu tek dersi 2547 sayılı Kanunun 5 (I) maddesi kapsamındaki Yabancı Dil (İngilizce), Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi olanların Tek Ders Sınavı 25 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 14:30 da Gazi Eğitim Fakültesi F Blok 103 nolu sınıfta yapılacaktır.