Yönetim
Dekanlık

 

Dekan  
Prof. Dr. Mehmet GÜNAY

 

Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Latif Aydos

 

Dekan Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Ulviye Bilgin

 

Fakülte Sekreteri

Mehmet Önder

 

Bölüm Başkanları

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Başkanı

Prof. Dr. İbrahim Yıldıran

 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Ömer Şenel

 

Rekreasyon Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Suat Karaküçük

 

Spor Yöneticiliği Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Azmi Yetim