Yönetim

DEKANLIK

   

Dekan  

Prof. Dr. Mehmet GÜNAY

Dekan Yardımcısı

Dekan Yardımcısı 

Doç. Dr. Latif Aydos

 Doç.Dr. Ulviye Bilgin

Fakülte Sekreteri V.

Mehmet Önder

   

Bölüm Başkanları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Başkanı

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Günay(Uhdesinde)

Prof. Dr. Ömer Şenel

   

Rekreasyon Bölümü Başkanı

Spor Yöneticiliği Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Suat Karaküçük

Prof. Dr. Azmi Yetim