Yönetim - Spor Bilimleri Fakültesi
Yönetim

DEKANLIK

   

Dekan  

Prof. Dr. Latif AYDOS

Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Hacı Ahmet PEKEL

 

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Fatih YENEL

Fakülte Sekreteri V.

Mehmet ÖNDER

   

BÖLÜM BAŞKANLARI

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Başkanı

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Halil İbrahim CİCİOĞLU

Prof. Dr. Ömer ŞENEL

   

Rekreasyon Bölümü Başkanı

Spor Yöneticiliği Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Suat KARAKÜÇÜK

Prof. Dr. Ahmet Azmi YETİM